XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

map-marker Lublin

calendar3 10 - 12 października 2024 r.

 
Zgłaszanie uczestnictwa

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Aby wziąć udział w konferencji niezbędne jest wypełnienie i przesłanie z wyprzedzeniem formularza zgłoszenia, który udostępniamy poniżej.

Konferencja odbędzie się w formule tradycyjnego spotkania.

 

Opłaty rejestracyjne
Promocyjna opłata rejestracyjna dla lekarzy za uczestnictwo w tradycyjnej konferencji wynosi 550 zł brutto pod warunkiem jej zapłaty do 15 września 2024 r.
W przypadku wniesienia opłaty od dnia 16 września 2024 r. jej wysokość wzrasta do 650 zł brutto.

W ramach opłaty rejestracyjnej (w wariancie uczestnictwa osobistego) uczestnicy konferencji otrzymają: materiały konferencyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, wyżywienie zgodnie z programem.

Opłata rejestracyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 550 zł brutto. Osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w obradach oraz wystawie firm.

Organizatorzy podejmą starania o uzyskanie punktów edukacyjnych dla uczestników konferencji.

Wpłaty za uczestnictwo proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego w terminie 7 dni od dokonania rejestracji:
właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 75 1910 1048 2305 0063 2357 0010

 

Rejestracja

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link:

 

Organizator / Biuro Organizacyjne