XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

map-marker Lublin

calendar3 10 - 12 października 2024 r.

 
Wiodące tematy konferencji w 2024 r.

 

  1. Skuteczność i bezpieczeństwo nowych terapii w chorobach reumatycznych u dzieci i młodzieży
  2. Pozastawowe objawy młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych; zapalenie błony naczyniowej oka i inne
  3. Postępy w reumatologii dziecięcej 2023 - 2024
  4. Trudne w leczeniu - D2T (difficult to treat) w praktyce reumatologa pediatry – przypadki chorób nie odpowiadające na standardowe leczenie
  5. Badania obrazowe w praktyce reumatologa pediatry

 

W ramach konferencji przewidujemy przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych przygotowanych przez Sekcję Badań Obrazowych PTR. Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje nowych tematów.

Bardzo prosimy o nadsyłanie streszczeń własnych doniesień do Biura Organizacyjnego do dnia 31 sierpnia 2024 r., na adres: kongres@skolamed.pl

 

 

Ramowy program konferencji

Focus Hotel Premium
20-126  Lublin, ul. Podzamcze 1

 

10 października 2024, czwartek

 

16.00 - 16.10 OTWARCIE KONFERENCJI

 

16.10 - 16.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Roads in paediatric rheumatology - current and future perspective
Prof. Angelo Ravelli - President of PReS

 

16.30 - 17.00 SESJA NAUKOWA

Perspektywy terapii chorób układowych u dzieci

 

17.00 - 18.00  SESJA SATELITARNA

 

18.00 - 18.20 Przerwa

 

18.20 - 19.00 SESJA NAUKOWA Z UDZIAŁEM LEKARZY REUMATOLOGÓW Z UKRAINY

 

19.10 - 19.30 FORUM EKSPERTÓW

Reumatologia pediatryczna i internistyczna

1.    Działalność Sekcji Chorób Reumatycznych Wieku Rozwojowego PTR – podsumowanie roku pracy i plany
2.    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - plany współpracy
3.    Polskie rekomendacje dla postępowania w chorobach reumatycznych
4.    Szkolenia lekarzy reumatologów - Sekcja Badań Obrazowych PTR
5.    Wieloośrodkowa współpraca naukowa

 
20.00 Kolacja

 

11 października 2024, piątek

 

08.30 - 09.30 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Zaburzenia lękowe u dzieci przewlekle chorych

 

09.30 - 10.30 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

 

10.30 - 11.15 SESJA SATELITARNA

 

11.15 - 11.40 Przerwa

 

11.40 - 13.10  SESJA NAUKOWA

Postępy w reumatologii pediatrycznej 2023 - 2024

1.    Zaburzenia immunologiczne w chorobach reumatycznych
2.    Badania genetyczne - aktualne znaczenie i wyzwania w chorobach reumatycznych w wieku rozwojowym
3.    Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy
4.    Układowe zapalenia naczyń w wieku rozwojowym
5.    Młodzieńcza twardzina układowa

 

13.10- 14.00 SESJA SATELITARNA

 

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa
 
15.00 - 16.00 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH
 
16.00 - 16.45 SESJA SATELITARNA
 
16.45 - 17.00 Przerwa
 
17.00 – 17.30 ZEBRANIE NAUKOWE SEKCJI REUMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO PTR

1.    Wieloośrodkowa współpraca naukowa w Polsce
2.    Międzynarodowa współpraca naukowa: PRES, PRINTO
3.    Szkolenia w zakresie reumatologii pediatrycznej

 
19.00 Kolacja

 

12 października 2024, sobota

 

08.30 - 10.30 SESJA SEKCJI BADAŃ OBRAZOWYCH PTR

Możliwości MR w diagnostyce zapalenia mięśni

Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych – badanie stawu skokowego i stopy

Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych – warsztaty praktyczne

 

10.30 - 10.50 Przerwa
 
10.50 - 12.20 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH
 
12.20 - 12.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.

Program obejmuje sesje i wykłady sponsorowane, które zostaną opisane w programie finalnym, po podpisaniu umów ze sponsorami.